Storhamartorg Fasadevrettpacc8A

Forsiden

Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

EcoSør AS

Ecosør et entreprenørfirma lokalisert på Espern området på Hamar. Hovedsatsingsområdet er i kommunene som er lokalisert i Mjøsregionen i Hedmark fylke. Vi jobber både for private og offentlige byggherrer. Det satses primært på oppdrag innen bolig, skole og næringsbygg. Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris. På sikt vil dette bidra til at vi vil bli en foretrukket samarbeidsparter for flergangsbyggherrer i Hedmark.

  • Miljo2