BRISKEBY PROSJEKT

Riving og fjerning av den gamle sittetribunen på østre langside av Briskeby Stadion. Bygging av ny tribune med plass til ca 2000 tilskuere, bygging av garderobeanlegg, treningssenter og kontorer, tilsammen ca 5500 m2.

Byggherre
Briskeby Prosjekt AS

Oppstart
Januar 2023

Ferdigstillelse
Mars 2024

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum
141 mill.

Byggherre

Briskeby Prosjekt 

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppstart

Januar 2023

Ferdigstillelse

Mars 2024

Kontraktsum

141 mill.

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Fotballtribune- og kontorbygg
Januar 2023 – Mars 2024
5500 m2
Briskeby Prosjekt AS
Briskeby Prosjekt AS
TAG/Sweco
Norconsult
Totalentreprise
Skogvegen 10 A-D, Hamar

TRIBUNEANLEGG BRISKEBY STADION

Av dette utgjør kontorareal ca 3000 m2. De to øvre kontoretasjene krager utover sittetribunen, og danner tak over denne. Bygget er fundamentert på peler og bæresystemet eller er en kombinasjon av betong og stål. Etasjeskillere som hulldekker som trinnlydisoleres og avrettes. Yttervegger er plassbygde tømmerbindingsvegger, og hvor ytterkledning er en kombinasjon av panel og plater. Takkonstruksjon som hulldekke med isolasjon og tekking. Bygget er forberedt for en ekstra etasje.