VÅRE TJENESTER
I Ecosør har vi bred erfaring innen de mest sentrale områder for entreprenørvirksomhet;  betongarbeider, tømrerarbeider og totalentrepriser. Både ledelsen og øvrige ansatte i selskapet har høy kompetanse, og vi legger prestisje i å levere fra oss prosjekter av god kvalitet i samsvar med kundenes forventninger. 

TOTALENTEPRISE

Ecosør står som totalentreprenør for prosjekter av ulike størrelser, både bolig-, nærings- og industribygg.

 

Vi utfører mange av oppgavene i byggeprosjektene med egne ansatte. Der vi selv ikke har kompetanse eller tilgjengelige ressurser, samarbeider vi med dyktige underentreprenører.

 

Vi står som hovedbedrift og koordinerer alt arbeid på prosjektet. Vi har også sentrale godkjenninger for alle nødvendige offentilge søknadsprosesser, og kan påta oss ansvaret for at prosjektet får de tillatelser som behøves.

Vi er med fra prosjektering til gjennomføring for å kunne bidra med vår kompetanse på utførelse og for å sikre en effektiv og god ferdigstillelse av prosjektet.

TØMRERARBEID

Vi utfører tømreroppdrag som:

Våre erfarne tømrere utfører forskjellige inn- og utvendige arbeider på alle type bygninger for næringsliv, offentlige etater og private.

I tillegg til nybygg, har vi også bred erfaring med fasaderehabilitering, etterisolering, innredningsarbeider samt utskifting av dører og vinduer.

De større prosjektene utfører vi oftest som totalentreprenør, men vi arbeider også med hoved- og underentrepriser.

BETONGARBEIDER

Vi kan utføre:

Ecosør har lang erfaring med betongarbeider av ulike slag, det være seg plasstøpt eller ved bruk av hulldekker.

Vi leverer arbeid av høy kvalitet, og er konkurransedyktige på både større og mindre betongoppdrag.

Vi utfører også betongjobber der øvrige arbeider håndteres av andre entreprenører, eksempelvis ved modulbygg eller lignende.

KONTAKT OSS

EcoSør AS | Mjøskanten

Stangeveien 111 | 2321 Hamar
E-post: post@ecosor.no
Tlf.: 62 12 01 12