OTTESTADHALLEN

Flerbrukshall med hallflate som tilfredsstiller krav til internasjonal håndballflate. Inneholder 6 garderobeavdelinger og egen avdeling for mini treningssenter. Bygget inneholder også kontorer/behandlingsrom for fysioterapeuter etc. Bygget er fundamentert på løsmasser og har et bæresystem av asymmetriske limtrebuer, stålplatetak og med sedum som takoverflate. Stor grad av plassbygd synlig betong. Hallen er utstyrt med teleskoptribune og har også skillevegger slik at den kan brukes av flere aktivitetsgrupper samtidig.

Byggherre

Stange kommune

Oppstart

OKT 2014

Ferdigstillelse

AUG 2016

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

48 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Flerbrukshall
Okt 2014 – Okt. 2015
2700
Stange kommune
Stange kommune
Anderssen + Fremming AS
BraCon AS
Totalentreprise
Gubberudvegen, Ottestad

OTTESTADHALLEN IDRETTSHALL

Flerbrukshall med hallflate som tilfredsstiller krav til internasjonal håndballflate. Inneholder 6 garderobeavdelinger og egen avdeling for mini treningssenter. Bygget inneholder også kontorer/behandlingsrom for fysioterapeuter etc. Bygget er fundamentert på løsmasser og har et bæresystem av asymmetriske limtrebuer, stålplatetak og med sedum som takoverflate. Stor grad av plassbygd synlig betong. Hallen er utstyrt med teleskoptribune og har også skillevegger slik at den kan brukes av flere aktivitetsgrupper samtidig.