SØIR Kontorbygg

Kontorbygg over to plan for SØIR på Hornmoen gjenvinningsstasjon. Garderober, møterom og kantine på plan 1, mens plan 2 er en ren kontoretasje. Bygget er fundamentert på stripefundamenter, bærende stålsøyler plan 1 med etasjeskiller som hulldekker. Plan 2 med bærende bindingsverk i tre, kaldt loft med W takstoler og tak som stålplatetak. Vannbåren golvvarme i begge etasjer basert på jordvarme fra ny løsmassebrønn. 

Byggherre

SØIR IKS

Oppstart

Mars 2019

Ferdigstillelse

November 2019

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

10,4 mill 

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Kontorbygg
Mars 2019 – November 2019
380 m2
SØIR IKS
SØIR IKS
Studio NSW
ProConsult AS
Totalentreprise
Langholsvegen 229, Elverum

SØIR Kontorbygg

Kontorbygg over to plan for SØIR på Hornmoen gjenvinningsstasjon. Garderober, møterom og kantine på plan 1, mens plan 2 er en ren kontoretasje. Bygget er fundamentert på stripefundamenter, bærende stålsøyler plan 1 med etasjeskiller som hulldekker. Plan 2 med bærende bindingsverk i tre, kaldt loft med W takstoler og tak som stålplatetak. Vannbåren golvvarme i begge etasjer basert på jordvarme fra ny løsmassebrønn.