MASKINHUSET GÅSBU

Prosjektet omfatter utvidelse av et eksisterende kontorbygg, hovedsakelig fordi Nortømmer som leietaker trenger mere plass. Bærekonstruksjon i stål og med isolerte stålkassetter som vegg- og takkonstruksjon. Etasjeskiller er hulldekkeelementer.

Byggherre

Vang Almenning

Oppstart

August 2021

Ferdigstillelse

Februar 2022

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

12,3 mill

Byggherre

Vang Almenning

Oppstart

August 2021

Ferdigstillelse

Februar 2022

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

12,3 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Kontor- og garasjebygg
August 2021 – Februar 2022
740 m2
Vang Almenning
Vang Almenning
Lindmann Arkitektkontor
Byggeråd AS
Totalentreprise
Bom ved Fjellvegen Gåsbu

MASKINHUSET GÅSBU

Prosjektet omfatter bygging av kombinert kontor- og garasjeanlegg for Vang Almenning. Garasjene er tiltenkt å huse løypemaskiner og annet utstyr. Det er totalt 4 løp med garasjer og lager. Kontoravdeling er bygget i totalt 3 plan, mens resten av bygget er på ett plan. Bærende yttervegger i treverk og med W-takstoler som takkonstruksjon og med takstein som værtetting.