SVARTHOLTET BOFELLESSKAP

Byggeoppdraget omfatter 5 omsorgsboliger i bofellesskap, med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom, 744 m2. I tillegg er det bygd kalde sportsboder på 41 m2.

Byggherre

Elverum kommune

Oppstart

Juli 2017

Ferdigstillelse

Juni 2018

Entrepriseform

Generalentreprise

Kontraktsum

ca. 20 mill. + mva.

Byggherre

Elverum kommune

Entrepriseform

Generalentreprise

Oppstart

Juli 2017

Ferdigstillelse

Juni 2018

Kontraktsum

20 mill. 

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Omsorgsleiligheter
Juli 2017 – Juni 2018
744
Elverum kommune
Elverum kommune
ASAS Arkitektur
Sweco AS (RIB)
Generalentreprise
Mastmovegen 48a, Elverum

SVARTHOLTET BOFELLESSKAP

Byggeoppdraget omfatter 5 omsorgsboliger i bofellesskap, med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom, 744 m2. I tillegg er det bygd kalde sportsboder på 41 m2.