HÅNDVERKSHUSET ELVERUM

Prosjektet omfatter utvidelse av et eksisterende kontorbygg, hovedsakelig fordi Nortømmer som leietaker trenger mere plass. Bærekonstruksjon i stål og med isolerte stålkassetter som vegg- og takkonstruksjon. Etasjeskiller er hulldekkeelementer.

Byggherre

Håndverkshuset AS

Oppstart

August 2021

Ferdigstillelse

Februar 2022

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

8,5 mill

Byggherre

Håndverkshuset AS

Oppstart

August 2021

Ferdigstillelse

Februar 2022

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

8,5 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Kontorbygg
August 2021 – Februar 2022
471 m2
Håndverkshuset AS
Håndverkshuset AS
UBR AS
UBR AS
Totalentreprise
Jegerstien 18, Elverum

HÅNDVERKSHUSET ELVERUM

Prosjektet omfatter utvidelse av et eksisterende kontorbygg, hovedsakelig fordi Nortømmer som leietaker trenger mere plass. Bærekonstruksjon i stål og med isolerte stålkassetter som vegg- og takkonstruksjon. Etasjeskiller er hulldekkeelementer.