TONEHEIM FOLKEHØYSKOLE

Prosjekt som består av totalt 7 boliger i to etasjer i rekker på hhv 3 og 4 boliger, totalt ca 1050 m2. I hver bolig er det 5 soverom og sengeplass til opptil 10 elever. Byggene er oppført i massivtre og tilfredsstiller i tillegg passivhusstandarden NS3700:2013. 

Byggherre

Toneheim Folkehøyskole

Oppstart

Desember 2018

Ferdigstillelse

November 2020

Entrepriseform

Generalentreprise

Kontraktsum

30,5 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Leilighetsbygg (internathybler)
Januar 2020 – November 2020
1050 m2
Toneheim Folkehøgskole
Toneheim Folkehøgskole
ASAS Arkitektur 
Rambøll, Rejlers
Generalentreprise
Marmorvegen 15, Ridabu

TONEHEIM FOLKEHØYSKOLE

Prosjekt som består av totalt 7 boliger i to etasjer i rekker på hhv 3 og 4 boliger, totalt ca 1050 m2. I hver bolig er det 5 soverom og sengeplass til opptil 10 elever. Byggene er oppført i massivtre og tilfredsstiller i tillegg passivhusstandarden NS3700:2013.