GREVELØKKA SKOLE

Utvidelse av Greveløkka skole til 2-parallell skole. Bygging av ny klasseromsfløy for 1-4.trinn, utvidelse av gymsal slik at denne kan romme inntil 400 personer, utvidelse av adm.fløy og spesialrom. Hovedbæresystem utført som limtrekonstruksjon, ventilasjonskanaler føres synlig under himlinger slik gjort i eksisterende bygg.

Byggherre

Hamar kommune

Oppstart

FEB 2016

Ferdigstillelse

MAI 2018

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

57,5 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Utvidelse av skolebygg
Februar 2016 – Mai 2018
2900
Hamar kommune
Hamar kommune
MAP Arkitekter 
Sweco AS
Totalentreprise
Ankerskogvegen 3, Hamar

GREVELØKKA SKOLE

Utvidelse av Greveløkka skole til 2-parallell skole. Bygging av ny klasseromsfløy for 1-4.trinn, utvidelse av gymsal slik at denne kan romme inntil 400 personer, utvidelse av adm.fløy og spesialrom. Hovedbæresystem utført som limtrekonstruksjon, ventilasjonskanaler føres synlig under himlinger slik gjort i eksisterende bygg. Tekniske rom etableres i kjeller og med tekniske føringer i krypkjeller. Yttervegger som tradisjonelle yttervegger med med en miks av liggende kledning, stående båndtekking, stående lektepanel og liggende sementbaserte plater.