JOTUNTOPPEN ELVERUM

Omsorgsboligprosjekt i tre etasjer. Underetasje skal gi plass til hjemmebaserte tjenester, dagaktivitet og parkering. I 1.etg og 2.etg skal det etableres hhv 24 og 17 boenheter. Bygget er tilknyttet fjernvarme og har eget ventilasjonsrom plassert på tak. Hovedkonstruksjon består av betongvegger i underetasje, stålsøyler/bjelker i 1.- og 2.etg. Etasjeskillere og tak er hulldekker. Yttervegger kledd med brannimpregnert trepanel.

Byggherre

Jotuntoppen bo- og omsorgssenter

Oppstart

MAR 2016

Ferdigstillelse

AUG 2017

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

Ca 93. mill.

Prosjektfakta

Prosjekttype:

 

Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Omsorgsboliger m/hj.baserte tjenester, dagaktivitet
Mars 2016 – august 2017
5800
Elverum kommune
Elverum kommune
Plan1
DBC, Norconsult, Raad, Unionconsult, TekØk
Generalentreprise
Skogvegen 12, Elverum

JOTUNTOPPEN ELVERUM

Omsorgsboligprosjekt i tre etasjer. Underetasje skal gi plass til hjemmebaserte tjenester, dagaktivitet og parkering. I 1.etg og 2.etg skal det etableres hhv 24 og 17 boenheter. Bygget er tilknyttet fjernvarme og har eget ventilasjonsrom plassert på tak. Hovedkonstruksjon består av betongvegger i underetasje, stålsøyler/bjelker i 1.- og 2.etg. Etasjeskillere og tak er hulldekker. Yttervegger kledd med brannimpregnert trepanel.