MOELVEN VÅLER

Grave- og fundamenteringsarbeider ifbm etablering av tømmerbord og ny sorteringslinje. Tømmersorteringslinjen er nesten 300 m lang og her er støpt 30 stk store fundamenter som underbygning til påmonterte stålkonstruksjoner. I tillegg er det bygd et eget bygg som innholder kontrollrom for operatører av tømmersorteringsanlegget, kontorer, lager, tekn.rom mm.

Byggherre

Moelven Våler AS

Oppstart

Mai 2018

Ferdigstillelse

Januar 2019

Entrepriseform

Generalentreprise

Kontraktsum

16,7 mill 

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Tømmersorteringsanlegg
Juni 2018 – Januar 2019
 
Moelven Våler AS
Moelven Våler AS
Byggplan AS
Byggplan AS
Generalentreprise
Braskereidsvegen 44, Braskereidfoss

MOELVEN VÅLER

Grave- og fundamenteringsarbeider ifbm etablering av tømmerbord og ny sorteringslinje. Tømmersorteringslinjen er nesten 300 m lang og her er støpt 30 stk store fundamenter som underbygning til påmonterte stålkonstruksjoner. I tillegg er det bygd et eget bygg som innholder kontrollrom for operatører av tømmersorteringsanlegget, kontorer, lager, tekn.rom mm.