STRANDGATA 41

Nedstripping, ombygging og tilbud som nytt plan 5 på eksisterende bygg, sist benyttet til bankvirksomhet. Her var det krav til hva som var lov å gjøre med eksisterende fasader. På en del av eksisterende vindusåpning, ble selve åpningen utvidet til å gå ned til golv, hvorpå det ble satt inn «vindusdør» slik at man oppnår en tilnærmet fransk balkongløsning. Komplisert jobb med mye nytt bærestål og mye krav til utvekslinger og ombygging. Bygd opp nytt plan 5 som lett løsning og med lett-tak som tak.

Byggherre

Utstillingsplassen Eiendom

Oppstart

April 2019

Ferdigstillelse

Oktober 2019

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

38,5 mill 

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Leilighetskompleks
Apri 2019 – Oktober 2019
2500 m2
Utstillingsplassen Eiendom AS
Utstillingsplassen Eiendom AS
Studio NSW
Norconsult AS
Totalentreprise
Strandgata 41

STRANDGATA 41

Nedstripping, ombygging og tilbud som nytt plan 5 på eksisterende bygg, sist benyttet til bankvirksomhet. Her var det krav til hva som var lov å gjøre med eksisterende fasader. På en del av eksisterende vindusåpning, ble selve åpningen utvidet til å gå ned til golv, hvorpå det ble satt inn «vindusdør» slik at man oppnår en tilnærmet fransk balkongløsning. Komplisert jobb med mye nytt bærestål og mye krav til utvekslinger og ombygging. Bygd opp nytt plan 5 som lett løsning og med lett-tak som tak.