MØLLER BIL FURNES

Prosjektet består av salgshaller (Audi, Volkswagen og Skoda), bruktbil- og verkstedareal, delelager, kontor, sosiale rom, skade- og lakkverksted, dekkhotell, utomhus takoverbygg og utomhusarealer. 

Byggherre

Nydalsmarka III as

Oppstart

01.06.2022

Ferdigstillelse

01.12.2023

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

221 mill

Byggherre

Nydalsmarka III

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppstart

01.06.2022

Ferdigstillelse

01.12.2023

Kontraktsum

221 mill

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Bilhall med salgshall
18 mnd
12600 m2
Nydalsmarka III as

Bjørnstad Prosjektering
Pro Consult
Totalentreprise

Holabekkvegen 54, Furnes

MØLLER BIL FURNES

Prosjektet består av salgshaller (Audi, Volkswagen og Skoda), bruktbil- og verkstedareal, delelager, kontor, sosiale rom, skade- og lakkverksted, dekkhotell, utomhus takoverbygg og utomhusarealer. Dette er da fordelt på 4 bygningskropper. Felles for alle er det det er bærende konstruksjoner i stål med fagverksdragere og isolert og tekket trp stålplatetak. Yttervegger som isolerte stålkassetter. Det aller meste av tilgjengelig golvareal er på bakkeplan, men det er noe kontorfasiliteter mm på messanin etasje. På salgshallene er det naturlig nok en utstrakt bruk av glass- og aluminiumsfasade.