VESTHEIMGATA 13

Bygging av nytt kontorbygg i to plan, med mellomgang inn til eksisterende kontorbygg.

Byggherre
VVS Øst Eiendom AS

Oppstart
Mai 2023

Ferdigstillelse
November 2023

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum
15 mill.

Byggherre

VVS Øst Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Oppstart

Mai 2023

Ferdigstillelse

November 2023

Kontraktsum

15 mill.

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Kontorbygg
Mai 2023 – November 2023
640 m2
VVS Øst Eiendom AS
VVS Øst Eiendom AS
Bjørnstad Prosjektering AS
UBR AS
Totalentreprise, eks tekn.fag
Vestheimgata 13, Elverum

KONTORBYGG VESTHEIMGATA 13

Bygging av nytt kontorbygg i to plan, med mellomgang inn til eksisterende kontorbygg. Det skal også foretas noe oppgradering av eksisterende kontorbygg. Nybygget fundamenteres på løsmasser og har bærekonstruksjon i stål med ifyllende bindingsverk som yttervegg. Ytterveggene får en kombinasjon av panel- og platekledning. Etasjeskiller som hulldekke med trinnlyddemping og avrettingslag. Tak type lett-tak. Bygget får heis type plattformheis.