LUNDEN SKOLE

Prosjektet innbefatter både delvis riving av eksisterende bygningsmasse, nybygg av klasserom og gymsal/kulturhall, samt rehabilitering av noe eksisterende bygningsmasse. Skolen har vært i full drift så overlevering har skjedd i flere faser. Bæresystem som kombinasjon av plasstøpt betong og stål, hulldekker som etasjeskillere og lett-tak på gymsal. 

Byggherre

Hamar kommune

Oppstart

April 2019

Ferdigstillelse

November 2020

Entrepriseform

Totalentreprise

Kontraktsum

100,1 mill 

Prosjektfakta

Prosjekttype:
Byggetid:
Bruttoareal:
Byggherre:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
Råd.ing:
Kontraktsform:
Prosjektadresse:

Skolebygg
Mars 2019 – Nov 2020
4600 m2 inkl rehab
Hamar kommune
Hamar kommune
Pir II
ProConsult AS
Totalentreprise
Midtvangvegen 575, Vang på Hedmarken

LUNDEN SKOLE

Prosjektet innbefatter både delvis riving av eksisterende bygningsmasse, nybygg av klasserom og gymsal/kulturhall, samt rehabilitering av noe eksisterende bygningsmasse. Skolen har vært i full drift så overlevering har skjedd i flere faser. Bæresystem som kombinasjon av plasstøpt betong og stål, hulldekker som etasjeskillere og lett-tak på gymsal. Stålplatetak og isolering/tekking på øvrige tak. En del slipt betong. Klasserom med stor grad av perforert finer og med foldevegger for størst mulig fleksibilitet.