Finsalsenteret

Etablering av 2.000 m2 Kiwi butikk og 53 leiligheter i 8 etasjer på Hamar vest.

Rusta, Midtstranda

RUSTA MIDTSTRANDA Riving og stripping av eksisterende næringsbygg, og oppbygging av nytt butikklokale ca 1100m², samt tilbygg på ca 1100m² med tilhørende sosiale rom og kontorer.                                            Byggherre Vangsveien 001 AS Oppstart JUN 2017 Ferdigstillelse MAR 2018 Entrepriseform Totalentreprise Kontraktsum 20,3 mill Prosjektfakta Prosjekttype:Byggetid:Bruttoareal:Byggherre:Tiltakshaver:Arkitekt:Råd.ing: Kontraktsform:Prosjektadresse: Næringsbygg (ombygging)Juni 2017 – Mars 20182200Vangsveien 001 ASVangsveien 001 ASStudio NSW Rambøll… Fortsett å lese Rusta, Midtstranda

Svartholtet bofellesskap

SVARTHOLTET BOFELLESSKAP Byggeoppdraget omfatter 5 omsorgsboliger i bofellesskap, med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom, 744 m2. I tillegg er det bygd kalde sportsboder på 41 m2. Byggherre Elverum kommune Oppstart Juli 2017 Ferdigstillelse Juni 2018 Entrepriseform Generalentreprise Kontraktsum ca. 20 mill. + mva. Byggherre Elverum kommune Entrepriseform Generalentreprise Oppstart Juli 2017 Ferdigstillelse Juni 2018… Fortsett å lese Svartholtet bofellesskap

Ottestadhallen

OTTESTADHALLEN Flerbrukshall med hallflate som tilfredsstiller krav til internasjonal håndballflate. Inneholder 6 garderobeavdelinger og egen avdeling for mini treningssenter. Bygget inneholder også kontorer/behandlingsrom for fysioterapeuter etc. Bygget er fundamentert på løsmasser og har et bæresystem av asymmetriske limtrebuer, stålplatetak og med sedum som takoverflate. Stor grad av plassbygd synlig betong. Hallen er utstyrt med teleskoptribune… Fortsett å lese Ottestadhallen

Hellandskollen

Etablering av 2.000 m2 Kiwi butikk og 53 leiligheter i 8 etasjer på Hamar vest.

Moelven Våler

MOELVEN VÅLER Grave- og fundamenteringsarbeider ifbm etablering av tømmerbord og ny sorteringslinje. Tømmersorteringslinjen er nesten 300 m lang og her er støpt 30 stk store fundamenter som underbygning til påmonterte stålkonstruksjoner. I tillegg er det bygd et eget bygg som innholder kontrollrom for operatører av tømmersorteringsanlegget, kontorer, lager, tekn.rom mm. Byggherre Moelven Våler AS Oppstart… Fortsett å lese Moelven Våler

SØIR Kontorbygg

SØIR Kontorbygg Kontorbygg over to plan for SØIR på Hornmoen gjenvinningsstasjon. Garderober, møterom og kantine på plan 1, mens plan 2 er en ren kontoretasje. Bygget er fundamentert på stripefundamenter, bærende stålsøyler plan 1 med etasjeskiller som hulldekker. Plan 2 med bærende bindingsverk i tre, kaldt loft med W takstoler og tak som stålplatetak. Vannbåren… Fortsett å lese SØIR Kontorbygg

Mobile Elverum

Etablering av 2.000 m2 Kiwi butikk og 53 leiligheter i 8 etasjer på Hamar vest.

Toneheim Studenthybler

Ombygging og påbygg av ny toppetasje i Strandgata 41 midt i Hamar sentrum.

Lunden skole

LUNDEN SKOLE Prosjektet innbefatter både delvis riving av eksisterende bygningsmasse, nybygg av klasserom og gymsal/kulturhall, samt rehabilitering av noe eksisterende bygningsmasse. Skolen har vært i full drift så overlevering har skjedd i flere faser. Bæresystem som kombinasjon av plasstøpt betong og stål, hulldekker som etasjeskillere og lett-tak på gymsal.  Byggherre Hamar kommune Oppstart April 2019… Fortsett å lese Lunden skole