Koppang Barnehage

Koppang Barnehage

Maskinhus Gåsbu

Maskinhus Gåsbu

Håndverkshuset

Håndverkshuset as

Biosirk

BIOSIRK NORGE AS Prosjektet omfatter utvidelse av industribygg for å bygge inn melkjøler. Bygget har en kombinasjon av stål- og prefabrikerte betongkonstruksjoner. Byggherre Biosirk Norge AS Oppstart Juni 2022 Ferdigstillelse Desember 2022 Entrepriseform Totalentreprise Kontraktsum 4,2 mill Byggherre Biosirk Norge AS Entrepriseform Juni 2022 Oppstart Desember 2022 Ferdigstillelse Totalentreprise Kontraktsum 4,2 mill Prosjektfakta Prosjekttype:Byggetid:Bruttoareal:Byggherre:Tiltakshaver:Arkitekt:Råd.ing: Kontraktsform:Prosjektadresse:… Fortsett å lese Biosirk

Norva 24

Etablering av 2.000 m2 Kiwi butikk og 53 leiligheter i 8 etasjer på Hamar vest.

Jotuntoppen

JOTUNTOPPEN ELVERUM Omsorgsboligprosjekt i tre etasjer. Underetasje skal gi plass til hjemmebaserte tjenester, dagaktivitet og parkering. I 1.etg og 2.etg skal det etableres hhv 24 og 17 boenheter. Bygget er tilknyttet fjernvarme og har eget ventilasjonsrom plassert på tak. Hovedkonstruksjon består av betongvegger i underetasje, stålsøyler/bjelker i 1.- og 2.etg. Etasjeskillere og tak er hulldekker.… Fortsett å lese Jotuntoppen

Mølla senter

MØLLA KJØPESENTER Bygging av nytt salgslokale på eksisterende takkonstruksjon på Mølla kjøpesenter. De nye arealene skal huse Sport1 som leietaker. Det er etablert 2 stk nye rulletrapper for adkomst til det nye salgsarealet.  Byggherre Mølla Senter AS Oppstart Juli 2022 Ferdigstillelse November 2022 Entrepriseform Totalentreprise Kontraktsum 16 mill Entrepriseform Totaltentreprise Byggherre Mølla Senter Oppstart Jul… Fortsett å lese Mølla senter

Finsalsenteret

Etablering av 2.000 m2 Kiwi butikk og 53 leiligheter i 8 etasjer på Hamar vest.

Rusta, Midtstranda

RUSTA MIDTSTRANDA Riving og stripping av eksisterende næringsbygg, og oppbygging av nytt butikklokale ca 1100m², samt tilbygg på ca 1100m² med tilhørende sosiale rom og kontorer.                                            Byggherre Vangsveien 001 AS Oppstart JUN 2017 Ferdigstillelse MAR 2018 Entrepriseform Totalentreprise Kontraktsum 20,3 mill Prosjektfakta Prosjekttype:Byggetid:Bruttoareal:Byggherre:Tiltakshaver:Arkitekt:Råd.ing: Kontraktsform:Prosjektadresse: Næringsbygg (ombygging)Juni 2017 – Mars 20182200Vangsveien 001 ASVangsveien 001 ASStudio NSW Rambøll… Fortsett å lese Rusta, Midtstranda

Svartholtet bofellesskap

SVARTHOLTET BOFELLESSKAP Byggeoppdraget omfatter 5 omsorgsboliger i bofellesskap, med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom, 744 m2. I tillegg er det bygd kalde sportsboder på 41 m2. Byggherre Elverum kommune Oppstart Juli 2017 Ferdigstillelse Juni 2018 Entrepriseform Generalentreprise Kontraktsum ca. 20 mill. + mva. Byggherre Elverum kommune Entrepriseform Generalentreprise Oppstart Juli 2017 Ferdigstillelse Juni 2018… Fortsett å lese Svartholtet bofellesskap