Om Ecosør

Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

Historien om EcoSør

EcoSør ble etablert i september 2009. Initiativtakere er Kay Arne Larsen og Jon Olav Bråten som gjennom Ecosør Holding AS eier 52 %. Stewart Berg og John-Oskar Nyvoll eier de resterende 48 % gjennom NBK AS. Berg og Nyvoll eier for øvrig Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) 100%. Econor ble etablert i juni 2005 og utfører byggeoppdrag i Troms fylke. Omsetning i 2017 var på ca 800 mnok. Larsen og Bråten innehar til sammen mer enn 45 års praksis fra ulike bygge-og anleggsprosjekter i Norge. Dette er prosjekter som i størrelse og kompleksitet har variert mye, og som i sum har bidratt til at Ecosør innehar svært god kompetanse på prosjekteringsledelse og drift av byggeprosjekter opp til medium størrelse.

Omsetning for 2016 ca 149 mill NOK eks mva, for 2017 ca 201 mill NOK eks mva og for 2018 ca 161 mill NOK eks mva.

Pr dato er vi samlet ca 40 ansatte i bedriften, fordelt på funksjonærer, fagarbeidere med fagbrev innen tømmer eller betong fagene, samt lærlinger

Ansatte i Ecosør

Her finner du oss

Stangevegen 111
2321 Hamar
Hedmark
Vegbeskrivelse
Loading map...