OM ECOSØR

Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

OM ECOSØR

Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

Ecosør har erfaring med både samspillsentrepriser, generalentrepriser og med totalentrepriser, hvor nøkkelen for et godt og fruktbart samarbeid ligger i en mest mulig tett og åpen dialog med involverte aktører i prosjektet. På denne måten klarer Ecosør å nå sin målsetting om å levere produktet med riktig kvalitet innenfor kontraktsfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

For å kunne drive en effektiv og sikker byggeplass, og samtidig levere forventet kvalitet på våre arbeider, er godt KS- og HMS-arbeid essensielt.

Det blir benyttet personlige sikkerhetsinnstrukser på våre byggeplasser. Sikker jobb Analyser (SJA) benyttes for de arbeidsoperasjoner som ansees som farefulle. Det blir også fortløpende ført sjekklister for våre arbeider iht. vår KS-håndbok.

Ecosør AS ble etablert i september 2009. Initiativtakere er Kay Arne Larsen og Jon Olav Bråten som gjennom Ecosør Holding AS eier 52 %. Stewart Berg og John-Oskar Nyvoll eier de resterende 48 % gjennom Econor Holding AS. Econor Holding AS eier for øvrig også Econor AS 100 %. Econor AS ble etablert I 2005 og har kontoradresse I Tromsø og omsetter i størrelsesorden for ca 700 mill pr år.

 

Ecosør AS har vokst jevnt og trutt siden starten i 2009 og vil i 2022 omsette for godt over 200 millioner kroner. Administrasjonssenteret er lokalisert på Esper’n området i Hamar, hvor det både er kontor- og lagerområdet. Hovedsatsningsområdet er Hamar med nærliggende kommuner, men selskapet har også gjennomført prosjekter fra Stor-Elvdal kommune i nord, til Gjøvik kommune i vest og til Ullensaker kommune i sør. Betong- og tømmerarbeider gjennomføres som egenproduksjon med egne høyt kvalifiserte fagarbeidere, og rekruttering foregår i stor grad gjennom lærlingeordning.