GODKJENNINGER

For å kunne drive en effektiv og sikker byggeplass, og samtidig levere forventet kvalitet på våre arbeider, er godt KS- og HMS-arbeid essensielt.

GODKJENNINGER

For å kunne drive en effektiv og sikker byggeplass, og samtidig levere forventet kvalitet på våre arbeider, er godt KS- og HMS-arbeid essensielt.

VÅRE SERTIFIKATER

Det blir benyttet personlige sikkerhetsinnstrukser på våre byggeplasser. Sikker jobb Analyser (SJA) benyttes for de arbeidsoperasjoner som ansees som farefulle. Det blir også fortløpende ført sjekklister for våre arbeider iht. vår KS-håndbok.